Üyelik Sözleşmesi

Sahibindensatılıkarsa.com Üyelik Sözleşmesi  Madde 1  Taraflar Arasında Kabul Edilmiş Sayılacak Noktalar  1.1-        
Bu üyelik sözleşmesi gereğince taraflar arasında resmi bir bağ kurulmuş olur. Taraflardan bir tanesi Merkez mah. Berkay sok 2/3 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim SAHİBİNDEN SATILIK ARSA FİRMASI ( bundan sonra Sahibindensatılıkarsa.com olarak isimlendirilecektir) sözleşmenin diğer muhatabı ise tanımlanan Web sitesinde bulunan üyelik başvuru formunu doldurarak Sahibindensatılıkarsa.com hizmetlerinden yararlanacak olan müşteri ( üye olarak isimlendirilecektir) arasında yapılmış ve aradaki iş ilişkisi hukuki bir boyuta taşınmıştır. Sözleşmenin geçerli olması için üyelik işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin formu tam olarak doldurması ve seçtiği hizmet paketinin ücretinin ödenmesi ile Sahibindensatılıkarsa.com onayı ile üyelikler tanımlanır ve sözleşme yürürlüğe girer.
1.2-         Üyelik işlemlerinin yapılması sırasında formu dolduracak olan kişiler veya firmalar bilgilerin doğru olduğunu en baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye vermiş olduğu adresin geçerli tebligat adresi olduğunu ve adresin değişmesi halinde yeni adresi yazılı olarak Sahibindensatılıkarsa.com ‘a göndermemesi halinde sistemde kayıtlı olunan adrese gönderilecek tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
1.3-         Üyelik işlemlerini gerçekleştiren kişi ve firmalar bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünüyle anladığını, ayrı bir sözleşme yapılması gerektiğinde ön bilgilendirme istemediğini kabul etmiş olur. Ayrıca Web sitesi üzerinde bulunan tüm hususları kayıtsız, şartsız olarak kabul ettiğini ve bu hususlar ile alakalı sonradan herhangi bir itiraz sürecine girilemeyeceğini baştan kabul eder ve bunun taahhütlünü verir. Üyeler ve Sahibindensatılıkarsa.com arasında yapılan bu sözleşmede her iki taraf da 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunun 3. Ve 4. Maddelerinin, 1. Ve 2. Fıkralarında yer alan hususların uygulanmayacağı konusunda hem fikir olduklarını kabul etmiş sayılırlar.  

  Madde 2  Sözleşmenin           Amacı 

Taraflar arasında yapılacak olan bu sözleşme Sahibindensatılıkarsa.com tarafından oluşturulan ve işletilen aşağındaki 3. Maddede açıklanan web sitesinin her üye tarafından yapılan sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması amacı ile hazırlanmıştır.
Madde 3 

Web   Sitesi Kullanım      Şartları

3.1 – Taraflar arasında yapılan bu sözleşme kapsamında üyenin yararlanacağı web sitesi Sahibindensatılıkarsa.com tarafından oluşturulmuş ve işletilen ‘www. Sahibindensatılıkarsa.com’ isimli web sitesidir.   3.2 - Sahibindensatılıkarsa.com web sitesi; gayrimenkul alım ve satımı yapma veya gayrimenkul kiralama yapmak isteyenlerle, bu satılan ve kiralanmak isteyen gayrimenkullere müşteri olan kişileri yani alıcı ile satıcıyı bir araya getirmek amacıyla oluşturulmuş olan elektronik bir platformdur. Sahibindensatılıkarsa.com Web sitesinin hedefi ise alıcı ve satıcılar arasında internet ortamında bir buluşma sağlamak ve gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerine kolaylık oluşturmaktan ibarettir.   3.3 - Sahibindensatılıkarsa.com web sitesinin hem kayıtlı üyeler hem de son kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, üyelerin ve son kullanıcıların birbirileri ile ne şekillerde iletişime geçeceği, bu kişiler arasında ne tür işlemlerin yapılacağı, site üzerinde yayınlanan ilanlar ile ilgili her kuralı, Web sitesi üzerindeki hangi işlemlere ne kadar süre ve miktar koyulacağını, koşullarını ve maksimum veya minimum sınır koymaya, Koyulan bu sınırları ve her türlü yaptırımı istediği zaman nedensiz olarak iptal etmeye, değiştirmeye ve Web sitesinin doğru bir şekilde işletilmesi için uygun görüldüğünde gereken tedbirleri almaya tek başına yetkili olmaktadır. Her üye ve son kullanıcı Sahibindensatılıkarsa.com web sitesinin bu yetki alanını kabul etmiş ve buna uygun site kullanımı yapacağını taahhüt etmiş olacaktır.
Madde 4 

Web Sitesi’nin Üye tarafından kullanılması

4.1 – Web sitesi üzerinden sunulan tüm hizmetler üye tarafından erişim hakkı sınırlamaları ve Sahibindensatılıkarsa.com ‘un uygun göreceği diğer şartlara göre değişik abonelik tesisi suretiyle kullanılabilecektir. Sahibindensatılıkarsa.com web sitesi bu abonelik türlerini istediği şekilde tespit etmeye, ilave türler eklemeye, mevcutta olan türleri kaldırmaya , tüm türlerin içeriklerini ve kapsamlarını değiştirmeye yetkilidir. Web sitesi üzerindeki son kullanıcılar ise sadece Sahibindensatılıkarsa.com ‘un kamuya açık olan uygun gördüğü ve tüm dokümanlara ücretsiz olarak ulaşılabilir. Bu haklar son kullanıcılar tarafından fikri mülkiyet hakları ve ilgili hükümlere uymak zorunluğu getirmekte ve sadece ticari olmayan amaçlar ile kullanılmaktadır. 4. 2 – Üyelerin istediği ve satın almak istediği abonelik paketleri başvuru formlarında bulunmaktadır. Abonelik paketlerinde üyenin satın aldığı abonelik türlerinin kapsamları, koşulları ile fiyat ve benzer durumları düzenlenmiştir. Üyenin sözleşme kapsamında yararlanacağı hizmet tercih ederek aldığı abonelik paketinin kapsamı ve olanakları ile sınırlıdır. 4.3 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com adresini bu sözleşmenin, sözleşme hükümlerine uygun şekilde yürürlüğe girmesinden sonra sistemi kullanmaya başlayacaktır. Web sitesinin ve sitenin teknik sisteminin üye tarafından kullanılması için gerekli olacak olan tüm teknik ekipmanlar üye tarafından sağlanacaktır. 4.4 – Kayıt yaptıran ve kaydı onaylanan her üye Sahibindensatılıkarsa.com sitesini site yöneticisi tarafından kendilerine sunulacak olan kullanıcı ve şifresi ile kullanabilecektir. Kullanıcı şifrelerin muhafaza edilmesi, şifre gizliliğinin korunması ve kontrollerin yapılması üyenin sorumluluğunda olacaktır. Kullanıcı isimlerinin ve şifrelerin değiştirilmesi Sahibindensatılıkarsa.com tarafından uygun görülmesine bağlı olacaktır. 4.5 - Sahibindensatılıkarsa.com her üyesine verilen daima tek taraflı olarak sürekli veya geçici zaman dilimleri arasında durdurabilir. Her yeni üye Sahibindensatılıkarsa.com tarafından kullanılacak olan yetkiyi kabul eder. Bu durumda da Sahibindensatılıkarsa.com ‘un sorumluluğu üye tarafından satın alınan hizmet bedelinin kullanılmamış olan kısmını üyeye iade edecektir. 4.6 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com sitesinde yayınlanan ilanın içiriğinin doğrulundan bizzat kendisi sorumludur. İlan bilgileri içerisinde gerçek fiyatların olması, yapılacak olan incelemeler sırasında ilana konu olan taşınmazın belirtilen özelliklerde olmaması halinde veya herhangi bir üyenin ilan yayınlama yetkisinin bulunmaması halinde ilan üyeye sorulmadan Sahibindensatılıkarsa.com tarafından siteden kaldırılacaktır. 4.7 – Üye tarafından Sahibindensatılıkarsa.com adresine yüklenecek olan her fotoğrafın emlak ile ilgili olması gerekmektedir. Logo, tanıtım, maket veya tanıtım görseli gibi unsurlar olmamalıdır. İlanlar fotoğrafları arasında bir bütünlük oluşmalıdır ve diğer ilanların haricinde ilan resimlerinin üzerinde yazı, telefon numarası, ikon veya herhangi bir görsel bulunması halinde yayınlanan fotoğraflar site yönetimi tarafından kaldırılacaktır. 4.8 – Her üye aynı gayrimenkul için bir tane ilan yayınlama hakkında sahiptir. Aynı gayrimenkul için birden fazla girilen ilanlar mükerrer sayılacaktır. Bu tür ilanlar haksız rekabet oluşturacağı için ilan sahibine bilgi verilmeden sistemden kaldırılacaktır. 4.9 – Üye tarafından sisteme girilen gayrimenkul ilan başlığında sadece ilanda söz adı geçen gayrimenkul için bilgiler verilecektir. İlan başlığında bu bilgiler dışında iletişim bilgilerinin yazılması haksız rekabet oluşturacağından ötürü site yönetimi tarafından bu ilanlar hemen kaldırılacaktır. 4.10 - Sahibindensatılıkarsa.com sitesindeki ilan başlığı içerisinde Türkçe karakterler, Türk alfabesinde bulunmayan X, V, Q harfleri, rakamlar, tüm noktalama işaretleri kullanılabilecektir. Bu karakterlerin dışında söylenen isteğe uymayan tüm işaretler rekabete zarar vereceğinden dolayı kullanılamayacak ve ilan yayından kaldırılabilecektir. 4.11 – Satılan veya kiralanan tüm ilanlar üyeler tarafından arşivlenmek zorundadır. Sahibindensatılıkarsa.com web sitesindeki işlemini tamamlamış olan ilanlar belli süreler sonunda sistem tarafından kaldırılmaktadır. Bu gibi bir işlemden doğacak olan sorunlarda Sahibindensatılıkarsa.com sorumlu değildir ve tüm sorumluluk ilan sahiplerinde olmaktadır. 4.12 – Siteye üye tarafından yüklenecek olan bilgilerin içeriği ve doğruluğu ile fotoğrafların kalitesi ve geçmiş hareketler göz önünde tutulacak ve üyeye ait olan ilanlar Sahibindensatılıkarsa.com tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. İlan yayınlama kurallarının üye tarafından birden çok şekilde ihlal edilmesi halinde ise yapılan sözleşme Sahibindensatılıkarsa.com tarafından bildirim yapılmadan ve süre sınırı verilmeden tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sahibindensatılıkarsa.com, ilan bilgilerini ve görsellerini doğru ve eksiksiz olarak giren diğer üyeleri için haksız rekabet oluşturmayacak şekilde sistem algoritması yoluyla ödüllendirecektir. İşlemlerini daima doğru ve kaliteli yapan üyelerin ilanları daha ön planda olacaktır. 4.13 – Site üzerinde üyenin ilan kurallarına uymaması durumunda Sahibindensatılıkarsa.com üyeye ait ilan bilgilerinin bir kısmı veya tamamını yayından kaldırma hakkını daima saklı tutar. 4.14 - Sahibindensatılıkarsa.com üyenin kendi portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve ilan görsellerini web sitesinin formatına göre yayınlayacaktır. Sahibindensatılıkarsa.com ‘tan kaynaklanmayan teknik arızlar ve aksaklıklardan dolayı hizmetlerin doğru bir şekilde sağlanaması halinde üye Sahibindensatılıkarsa.com ‘u hiçbir şekilde sorumlu tutamaz ve bu aksaklıktan dolayı Sahibindensatılıkarsa.com adresinden hiçbir hak ve tazminat talep edemez. Bunu yapılan sözleşme ile onaylar ve taahhüt eder. 4.15 – Üyenin işbu sözleşmedeki tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz doldurması ve site tarafından oluşturulmuş olan üyelik paketlerinden fiyat aralıklarına göre seçtiği üyelik paketinin ücretini kredi kartı veya banka havalesi ile Sahibindensatılıkarsa.com tarafına ödemesi gerekmektedir. Sahibindensatılıkarsa.com tarafından sunulan bu hizmetin aktifleşmesi için üyenin vereceği kredi kartı bilgilerinin limitinin yeterli olması veya banka havalesi ile paket ücretlerinin Sahibindensatılıkarsa.com hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Sahibindensatılıkarsa.com bu para gönderme işlemlerinden sonra üyelikleri aktifleştirmekte ve üyenin site hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır. Aksi durumlarda ise üyelikler gerçekleşmiş sayılamaz ve  üyeler sitenin hizmetlerinden yararlanamaz.
Madde 5 

Üyenin Beyan ve Yükümlülükleri

 5.1 – Taraflar arasında yapılan işbu sözleşmede üye sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmeden kaynaklanan borçlarını ifaya yasal olarak yetkili olduğunu Sahibindensatılıkarsa.com ‘a verdiği tüm bilgilerin ve belgelerin de doğru olduğunu, bu bilgilerin verildiği andan itibaren geçerlilik kazandığını ve bu bilgilerde herhangi bir sorun olduğunda ve sözleşme de bu sorundan etkilendiğinde geçerli olan bilgileri acilen Sahibindensatılıkarsa.com adresine bildireceğini kabul ve taahhüt eder.   5.2 – Web sitesine kendi adına yükleme yapacak olan üye girdiği tüm bilgilerin ve görsellerin doğru olduğunu, yanlış olan, insanları yanıltan ve eksik bilginin girilemeyeceğini, kendi yetkisi dışında olan veya yerine getiremeyeceği işlemlere tevessül etmeyeceğini, hak sahibinin bilgisi olmadan ve izinsiz olarak başkalarına ait taşınmazların ilanlarını veremeyeceğini, ilanlarının sürekli olarak güncelleştirilmesini ve işlemleri bitmiş olan ilanların yayından kaldırılmasını ve yaptığı işlemlerde dürüst, iyi niyetli, hak yemeyen, tedbirli ve basiretli bir tacir gibi hareket edeceğini, Sahibindensatılıkarsa.com adresinin diğer üyelerinin ve kullanıcılarının haklarına riayet edeceğini, site üzerinde yayınladığı tüm ilanların şartlarını gerektiği gibi yerine getireceğini, özellikle de ilanlarda verilen fiyatları değiştirmeden sadece bu fiyatlar üzerinden işlem yapacağını, sistemi kullanırken sistemin işleyişini ve yayın politikasını engelleyici veya zorlaştırıcı şekillerde hareket etmeyeceğini, üyenin yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve görsellerin Sahibindensatılıkarsa.com ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve bu yayınlanan bilgilerin sadece üyeyi bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt edecektir.   5.3 - Sahibindensatılıkarsa.com sitesini kullanan üye haksız rekabet oluşturmak, sitenin diğer üyelerine zarar vererek rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacı ile veya legal olmayan, yasal olarak yasak, ahlaka ve etik değerlere aykırı amaçlar ile veya bu değerlere aykırı mal ve hizmet ticareti yapmak için Sahibindensatılıkarsa.com sitesini kullanamaz.   5.4 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com sitesi kanalıyla yapacağı ticaret ve bu konunun kapsamındaki tüm işlemlerin, ilgili hukuk düzenin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo ve standart hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere mevzuata uygun olacağını ve gerekli olan tüm izin ile ruhsatları alacağını ve Sahibindensatılıkarsa.com tarafından yayınlanan bildirimlere aykırı işlem uygulamayacağını, davranmayacağını beyan eder ve bu beyanı kabul ederek taahhütte bulunur.   5.5 – Üye işbu sözleşme gereğince Sahibindensatılıkarsa.com ‘a ödemesi gereken bedeli ödemekten kaçınmak amacı ile veya diğer amaçlar ile gizli işlemler yapamaz ve diğer üyeleri de bu şekilde bir işlem için yasal olmayan bir amaca teşvik edemez.   5.6 – Site üyeliğini doğru bir şekilde gerçekleştiren ve site kullanıcı adı ile sistem şifresi alan üyeler bu şifre ve kullanıcı adlarının yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını veya yetki verdiği kişilerin yetki sınırlarını aşarak sözleşme hükümlerine ters düşen işlemler yapmaması için gerekli olan tüm önlemleri alır ve bu önlemlerden sadece üye yükümlü tutulur. Sahibindensatılıkarsa.com sitesi üzerinde yapılacak olan tüm işlemler sadece üye tarafından yapıldığı kabul edilecek ve bu işlemler sadece üyeyi bağlayacaktır. Site üzerinde üye tarafından yapılacak olan ve yapılığı var sayılan her işlem, komut, bilgi girişi ve her türlü elektronik müdahale üye tarafından gerçekleştirildiği düşünülür ve bu sözleşme dışındaki işlemler için hukuki süreler başlar. Üyenin şifresi başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılması halinde doğacak olan tazminat, ceza, her türlü adli/idari para cezası veya yaptırım Sahibindensatılıkarsa.com tarafından üyeye çevrilecektir ve site bu rücu hakkında haizdir.   5.7 – Üye, işbu sözleşme hükümlerinden doğan ve web sitesini kullanarak yaptığı her türlü işlemlerden ortaya çıkacak olan tüm vergi ve diğer masrafları kendisi ödeyecektir. Sahibindensatılıkarsa.com bu gibi durumlarda herhangi bir ödeme gerçekleştirmesi halinde üye bu zararı karşılamakla yükümlüdür.   5.8 – Taraflar arasında oluşturulan işbu sözleşme üyeye, web sitesinin sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma dışında Sahibindensatılıkarsa.com veya üçüncü kişilere ait olan fikri mülkiyet hakları veya web sitesinin içeriği üzerinde veya diğer tüm konularda hukuki bir hak tanımaz. Üye Sahibindensatılıkarsa.com ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ile diğer tüm haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalama veya çoğaltma yapmayacağını, bu hakları tescil ettirmeyeceğini, bu hakların dolaylı da olsa kullanılamayacağını beyan eder ve web sitesini sadece kendi faaliyetleri için kullanacağını taahhüt eder.   5.9 – Üye bu sözleşmeye hakim olması durumunda Sahibindensatılıkarsa.com ile ve sistemle ve sisteme üye olan diğer üyeler ile ilgili öğrendiği bilgileri gizli tutar ve bu sözleşmenin dışında kullanmayacağını beyan ederek kabul eder.   5.10 – sisteme kayıtlı olan üye siteyi kullanırken diğer üyelerin haklarına ve siteyi kullanan diğer kullanıcıların haklarına saygı gösterecek, onları rahatsız edici söz ve davranışlardan kaçınarak iyi ve düzeyli ilişkiler kurmayı hedefleyecektir.   5.11 – sisteme kayıtlı olan üye Sahibindensatılıkarsa.com tarafından açık yazılı bir belgesi olmadan, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemez, satamaz ve kendisi dışında kimseye kullandırtamaz.   5.12 – Üye, Sahibindensatılıkarsa.com ve personelini, üyenin işbu sözleşmesinin şartlarını ihlal etmesi halinde web sitesini ya da ilgili olan diğer özelliklerini kullanması, üyenin katıldığı ve web sitesinin kullandığı anlaşmalar, tamamlanan veya tamamlanmayan alım, satım, kiralama işlemlerini nedeniyle veya telif hakkı tescili, marka patenti ve diğer şahsi ve fikri hakları, gizlilik karinesi gereği üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi sonucu oluşabilecek olan her türlü harcama, gider, kayıp ve diğer talep edilen zararlardan, mahkeme masrafları ile avukat ücretlerinden muaf tutacağını ve gerektiğinde bu giderleri tazmin edeceğini kabul etmiş ve bunun taahhütlünü vermiştir.    
Madde 6 

Sahibindensatılıkarsa.com üyelik Paketleri Ücretleri

6.1 – Üye kendi isteği ve seçimi sonucunda aldığı abonelik paketlerinin belirtilen ücret ya da ücretlerini aboneli paketinin kapsamında belirtildiği gibi ödeyeceğini kabul etmiştir. Ödenecek olan ücretler satın alınan abonelik paketlerinin geçerliliği kadar olan süreler için geçerli olacaktır. Abonelik paketlerinin sürelerinin bitmesi halinde yeni abonelik paketlerinin anlaşması yapılmaması halinde üyenin site hizmetlerinden yararlanma hakkı da otomatik olarak sonlandırılacaktır. Sahibindensatılıkarsa.com sitesi abonelik ücretlerinde her zaman için değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sahibindensatılıkarsa.com sitesinin internet aracılığı ile veya e – posta yoluyla tarifleri yayınlaması üyeye yapılacak olan tebligat yerine geçecektir. Üye Sahibindensatılıkarsa.com tarafından yapılacak olan ücret değişikliklerine riayet eder ve bu fiyatlandırmayı kabul ettiğini beyan etmiş sayılacaktır. Fakat abonelik paketlerindeki fiyat değişikliği alınmış olan paketler üzerinde uygulanmaz ve bu paketlere ücret farklı yansıtılmaz. 6.2 – Taraflar arasında yapılacak olan bu sözleşmede ortaya çıkan ücretler Sahibindensatılıkarsa.com ‘a net şekilde ödenecektir. Kanuni olarak ödenme zorunluluğu bulunan KDV, STOPAJ gibi her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olması halinde ise bu ekstra giderler ücretin dışında olur ve bu ekstra ücretler üye tarafından ödenmek durumundadır. 6.3 - Sahibindensatılıkarsa.com, üye tarafından yapılacak olan işlemler bu sözleşmenin dışında olan ve sözleşmeye uymayan, iyi niyet kurallarının dışında olan ve üçüncü kişiler ile yasaları ihlal etmesi veya sistemin işleyişine zarar vermesi somut olarak görülürse ya da bu durumdan şüphelenilirse, üyenin site üzerinde yaptığı işlemler ve ilanlar ile ilgili şikayet alınırsa hiçbir şekilde üyeye bilgi verilmeden Sahibindensatılıkarsa.com üyelerin gerçekleştirdiği işlemlere müdahale edebilir, işlemleri tamamen sonlandırabilir, ilanların yayınlarını engeller, üyeyi sistemden çıkartarak bir daha üyenin sisteme girmesini önleyebilir.  Diğer üyelere veya site kullanıcılarına üye ile ilgili uyarılarda bulunur ve gerekli göreceği tüm tedbirleri Sahibindensatılıkarsa.com alabilir.   6.4 – Üye tarafından alınan abonelik paketlerinin ücretlerinin ödenmemesi halinde Sahibindensatılıkarsa.com hiçbir şekilde hizmet vermez. Ancak herhangi bir sebepten dolayı hizmetin verilmeye başlanması halinde Sahibindensatılıkarsa.com tarafından bu hizmet durdurulur ve sözleşme hemen tek taraflı olarak iptal edilebilir. Abonelik paketlerinin üyelik ücretlerinin üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık % 3 temerrüt faizi tahakkuk edilecektir. 6.5 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com adresine vereceği ilanların aksi duyulmadığı müddetçe sadece bu adreste yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın, alınan üyelik paketinin ve ödenen ücretlerin karşılığında sadece Sahibindensatılıkarsa.com sistemi üzerinden yayınlanacağını başka bir alanı kapsamadığını peşinen kabul etmiş olacaktır. Üye Sahibindensatılıkarsa.com ‘un diğer yazılı ve görsel mecralar ile birlikte yapacağı olası kampanyalara katılması veya oluşturduğu ürün paketinin satın alınması durumunda, bu ürünlerin diğer alanlarda yayın koşulllarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini en baştan kabul etmiştir. Sonrasından herhangi bir şikayet ya da itiraz kabul edilmez.
Madde 7 

Gizlilik

7.1 – Web sitesi sistemi üzerinde makul olan güvenlik tedbirlerinin alınması ve sistemin sürekli olarak korunması Sahibindensatılıkarsa.com sorumluluğunda olacaktır. Bu koruma ve güvenlik durumları ise e – posta yolu ile gönderilecek olan bilgiler için geçerli olmayacaktır. Sahibindensatılıkarsa.com, üye hakkında elde ettiği bilgileri, bu sözleşme gereği kendi ticari sırlarına gösterdiği özenle saklayacak ve üyelerinin bilgilerini her zaman için güvenli bir ortamda saklı tutacaktır. Üyenin bilgileri bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerektiği oranlarda Sahibindensatılıkarsa.com üzerinden paylaşılarak kişiler arasında rahat iletişim kurulmasını sağlayacaktır. Fakat kamuya açık bilgiler ile yetkili devlet organlarının talebi veya yasal olarak açıklama yapılması gereken durumlarda üyeye ait olan bilgiler açıklanabilecektir. Ayrıca Sahibindensatılıkarsa.com üye sayısını arttırmak ve işletilen sistemin cazip kılınması için, pazarlama ve reklam amacı ile üyenin kimliğini ve profilini üçüncü kişilere açıklayabilir ve sitede yayınlayabilir. 7.2 – İnternet korsanlığı ile sistemin koruma duvarlarının aşılması ve sisteme zarar verilmesi durumunda karşılaşılacak olan hizmet kesintisinden dolayı Sahibindensatılıkarsa.com sorumluluk kabul etmemektedir. Sahibindensatılıkarsa.com üyesine ait olan bilgilerin toplanması, saklanması ve istatistiki amaçlı olarak kullanılması veya üyeye hizmet verecek hizmet çerçevesinde veya öngörülen diğer durumlarda kullanması ve diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşması, işbu sözleşme ve site içerisinde yer alan diğer hükümlere tabii olacaktır. 7.3 - Sahibindensatılıkarsa.com tarafından üye ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilen üç durumda temin edilecektir.  A – Üye tarafından sisteme sağlanacak olan bilgilerÜye, Web sitesi aracılığı ile veya e – posta, faks veya herhangi bir iletişim aracılığı ile sağladığı bilgiler Sahibindensatılıkarsa.com tarafından alınmakta ve kaydedilmektedir. Üyelik sözleşmesini kabul eden ve web sitesine üye olmak isteyen tüm kullanıcıların üyelik bilgilerini tam olarak, doğru bir şekilde vermesi zorunludur. Verilecek olan temel bilgiler dışında site tarafından ek bilgiler de istenebilecektir. Bu bilgilerin tümü sürekli olarak sistemin sunucusunda güvenli bir şekilde tutulur ve sitenin mevcut amaçlarına uygun olarak kullanılır. Sitenin mevcut amaçları doğrultusunda kullanılacak olan bu bilgiler, diğer üyelere ve kullanıcılara bilgi sağlamak amacıyla, site ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sunmak ve istatistiksel veriler elde etmek için de bu bilgiler istenebilir ve bu bilgiler sitenin amacına uygun olarak kullanılabilir. Üyeden istenecek olan bilgiler tamamen üyenin özgür iradesi ile verdiği bilgilerdir. Verilen bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması tamamen üyeye aittir. Doğru olmayan ve yanıltıcı olan bilgilerden dolayı Sahibindensatılıkarsa.com hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Yanlış ve eksik bilgiden doğacak olan hak kayıpları ise üye tarafından karşılanacaktır. B – Otomatik Olarak Sağlanan Bilgiler Bu bilgiler üyenin web sitesini ziyaret etmesi sırasında bilgisayarlar ve işletim sistemlerinin üyeyi direkt olarak tanıması için oluşturulmuş olan ve ‘cookies’ olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoludur. Bilgisayarların yardım menülerinde bu sistemi kısıtlamak veya tamamen etkisiz hale getirmek için gerekli olan işlemler bulunmaktadır.  C – Diğer Kaynaklardan Sağlanan Bilgiler Sisteme üye olan kişilerin verdiği bilgilerin doğruluk değerlendirilmesinin yapılması, adres, telefon ve kişisel bilgiler gibi bilgilerin güncel tutulması gibi amaçlardan ötürü sadece Sahibindensatılıkarsa.com tarafından gerekli görülmesi halinde kurumlardan veya üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler olmaktadır. Üye hakkında bu şekilde bilgi elde edilmesini üye kabul eder. Ancak Sahibindensatılıkarsa.com bu tür bilgileri araştırma veya bilginin doğruluğunun sağlamasını yapma gibi bir mecburiyeti bulunmaz. 7.4 – Webi sitesine ve hizmetlere olan talepleri belirlemek, oluşan ilgiyi ve iş potansiyelini görmek adına üye ve kullanıcıların web sitesini ziyaretleri sırasında IP adresleri kayıt atına alınabilecektir. Bu bilgiler üye ve kullanıcıların ihtiyaçlarını şekillendirmek ile içerik ve reklam oluşturma, hazırlama ve paylaşmaya yönelik olarak kullanılabilecektir. 7.5 – Sisteme üye olan tüm üyeler Sahibindensatılıkarsa.com tarafından gönderilecek olan faks, e – posta, kısa mesaj veya telefon ile yapılan bilgilendirme, reklam ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılacak olan haberleşme sistemleri ile iletişimleri kabul etmiş sayılacaktır. Üye, eğer bu bilgilendirme ve ticari elektronik ileti listesinden çıkmak için iptal etme hakkını kullanabilecektir. 7.6 – Sisteme üye olan kişilerin iletişim bilgileri Sahibindensatılıkarsa.com tarafınca belirlenecek olan firmalar hakkında bilgi, kampanya haberleri ve materyal göndermek adına kullanılabilecektir. Üyelik sözleşmesinde önceden belirlenen amaçlar ve kapsamlar dışında da üyelerin iletişim bilgileri Sahibindensatılıkarsa.com veya iş ortakları tarafından da pazarlama yapma amacı ile kullanılabilecektir. İletişim bilgileri üye ile iletişime geçmek isteyen kişiler ve firmalarla da paylaşılacaktır.
Madde 8 

Fikri Haklar

8.1 -   Sahibindensatılıkarsa.com sitesinde yer alan unvan, işletme kimlikleri, markalar, paten, logo tasarımı, kod ve bilgiler tescilli olsun veya olmasın tüm fikri mülkiyet hakları ve içerikleri Sahibindensatılıkarsa.com ya da belirtilecek olan site ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukuk kuralları ile güvence altına alınmıştır. Bu sözleşmenin yapılması ile birlikte Sahibindensatılıkarsa.com üzerinde bulunan bu tür belgeler ve bilgiler üye tarafından kaynak gösterilerek bile kullanılmaz. Üye site üzerinde bulunan bu durumları kesinlikle kopyalayamaz, dağıtamaz ve bu özellikleri paylaşamaz. Sözleşme ile bu durumu kabul etmiş olur ve bunu da taahhüt eder.   8.2 – Üye web sitesi üzerinden veya sitenin mail adresi üzerinden tüm görüş, öneri ve isteklerini Sahibindensatılıkarsa.com ‘a bildirebilir. Üye Sahibindensatılıkarsa.com ‘a belirteceği bu görüşlerin ve isteklerin site tarafından kullanılabileceğini kabul eder ve sonradan bu fikirleri ile alakalı hak talep edemez.   8.3 - Sahibindensatılıkarsa.com ‘un izni dışında web sitesine link vermek ya da sitede yayınlanan bir bilgiyi başka bir ortamda paylaşmak, kullanmak veya yaymak gibi bir durum söz konusu olamaz.   8.4 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com üzerine yükleyeceği tüm bilgilerin, resim ve görsellerin, diğer her türlü verinin üçüncü kişilerin hakları olmadığını, üçüncü kişilerden gelecek olan tüm talepleri ve şikayetleri kendisinin karşılayacağını kabul eder ve bu durumdan dolayı doğacak olan sorunlarda Sahibindensatılıkarsa.com adresini korur ve bu tür sorunlardan ortaya çıkacak olan maddi zararları itirazsız olarak kendinin karşılayacağını taahhüt eder.  
Madde 9 

Sorumluluk Esasları Ve Sahibindensatılıkarsa.com Yetkileri

9.1 -   Sahibindensatılıkarsa.com sadece emlak alım – satım ve kiralama işlemlerini daha profesyonel yapılması ve daha kolay gerçekleşmesi için kullanılacaktır. Web sitesi üzerinde yapılacak olan işlemlerde Sahibindensatılıkarsa.com alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, simsarlık , komisyonculuk, danışmanlık veya bu sayılanlar arasında belirtilmeyen herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye web sitesi üzerinden işlem yapması, alım satım ve kiralama gerçekleştirmesi gibi durumlarda üye veya üçüncü şahıslar Sahibindensatılıkarsa.com sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu tür işlemlerin tek sorumlusu ve tarafı sadece üye olacaktır. 9.2 – Üye Sahibindensatılıkarsa.com adresini kullanırken iyi niyet ve dürüstlük gibi evrensel kurallara uyacağına, kanunlara ve diğer hukuki kurallara uyacağına ve sistem üzerinden gerçekleştirilecek olan işlemlerde tüm sorumluluğun kendisinde olacağını kabul eder ve bunu taahhüt eder. Üye web sitesi üzerinden popüler olan ve ilk sıralarda çıkan görselleri veya içeriği elde etmek amacı ile web sitesinden bilgi çekemeyecektir. Bu yasağa uyulmaması halinde ise TCK 243 (1) maddesi gereği bilişim sistemine yetkisiz olarak girmesinden dolayı Sahibindensatılıkarsa.com tarafından savcılığa ihbar edilecektir. 9.3 - Sahibindensatılıkarsa.com önceden bir bildirim sağlamadan ve herhangi birinin iznine ihtiyaç duymadan sitenin tüm içeriğini, hizmet anlayışını, fonksiyonlarını, yapısını ve tasarımını istediği gibi değiştirebilir, üyeden bilgi ve bu bilgileri kanıtlayan belge talep edilebilecektir. Bu gibi durumlarda Sahibindensatılıkarsa.com ‘dan hiçbir hak talep edilemeyecektir. Teknik aksaklık yaşanmasından veya üçüncü kişilerin eylemleri veya kötü niyetli çalışmaları sonucunda hizmetlerin kesilmesinden dolayı Sahibindensatılıkarsa.com mesul tutulamaz. 9.4 - Sahibindensatılıkarsa.com 5651 sayılı yasa gereğinde yer sağlayıcı niteliği göstermektedir. Üye tarafından yayınlanan içeriklerin kontrol edilmesi veya hukuka aykırı işlemlerin araştırılması ile ilgili bir çalışması olmayacaktır. Web sitesi kullanılarak yapılacak olan herhangi bir propaganda, dolandırıcılık veya üçüncü kişilere maddi manevi zarar verme gibi durumlarda Sahibindensatılıkarsa.com hiçbir şekilde sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Bu noktada sorumlu olan paylaşımı yapan üye olacaktır. İşbu sözleşme ile tüm sorumluluğun kendinde olduğunu kabul etmiştir.  
Madde 10 

Süre

Taraflar arasında düzenlenen bu sözleşme süresiz şekilde oluşturulmuştur. Taraflardan biri yedi (7) iş günü içinde önceden yapacağı ihbar ile sözleşmeyi istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Ancak abonelik iptallerine kadar geçen sürede satın alınan paketler geçerliliğini koruyacak ve bu abonelik paketlerinin bedellerini Sahibindensatılıkarsa.com üyeden tahsil edecektir. Peşin ödenmiş olan paket abone ücretlerinde ise iade yapılması söz konusu değildir. Taraflar sözleşme dışında fesih durumlarında birbirlerinden hiçbir hak talep edemezler ve sadece sözleşmede geçerli olan hakları birbirlerine ödemek ile yükümlüdürler.
Madde 11 

Diğer hükümler

11.1 –           Üye işbu sözleşme içerisinde geçen tüm yükümlülüklerin herhangi birini ihlal ettiğinde veya ihlal etmeye kalktığında bu davranışından dolayı doğacak olan tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Sözleşme kurallarına uymayan ve hem Sahibindensatılıkarsa.com ‘a hem de üçüncü kişilere zarar veren durumlarda tüm zararlar üye tarafından ödenecektir. Bu duruma rağmen Sahibindensatılıkarsa.com adresi sorumluğu tutulması halinde ise Sahibindensatılıkarsa.com üyeye rücu hakkı vardır. 11.2 - Sahibindensatılıkarsa.com üye ve diğer üye ile son kullanıcı arasındaki ilişki kurmada hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Sahibindensatılıkarsa.com üyenin hiçbir durumuna kefil olmaz ve bu durumda da ödemesini tam mı yapacağına, nasıl bir hizmet ve satım sağlayacağına dair bilgisi bulunmaz. Bu yüzden de üyelerin sorumluluğunu kesinlikle kabul etmez. Bu gibi durumlardan kaynaklanan hukuki süreçlere Sahibindensatılıkarsa.com kesinlikle katılmaz ve bu durumdan dolayı hiçbir şekilde suçlanamaz. Çünkü tüm hak ve sorumluluk sadece üyeye aittir ve üye de bu hakları ve sorumlulukları bu sözleşme ile kabul etmiş demektir. 11.3 - Sahibindensatılıkarsa.com üyelerine ve kullanıcılarına yararlı olduğunu düşündüğü tüm haber, ilan, makale ve benzeri dokümanları site üzerinde yayınlayabilir ve diğer web siteleri ile linkler oluşturabilir. Sahibindensatılıkarsa.com site üzerinde yayınlanan bu dokümanların doğruluğunu ve amaca uygunluğunu sorgulamaz ve doğruluğu hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Sahibindensatılıkarsa.com üzerinde yapılacak olan hizmetlerin hiçbiri tavsiye niteliğinde değildir ve üye bunları kendi sorumluluğu çerçevesinde değerlendirecektir. Bu yüzden de zarara uğradığı gerekçesiyle Sahibindensatılıkarsa.com ‘dan maddi bir hak talep edemez. 11.4 - Sahibindensatılıkarsa.com üyeleri ile olan anlaşmazlıklar sonucunda yasal tebligat göndereceği gibi aynı zamanda elektronik haberleşme yolları ile de üyelerine tebligat gönderebilir ve bu tür tebligatlar hukuk önünde geçerliliği olan belgelerdir. 11.5 - Sahibindensatılıkarsa.com tarafından oluşturulan bu sistem hiçbir şekilde bir hizmet veya bir kazanç sağlayacağı yönde bir taahhüt vermez. Kişilerin herhangi bir zarara uğraması durumunda ise Sahibindensatılıkarsa.com ‘dan kesinlikle ücret veya zararın karşılanması gibi bir talepte bulunamaz. 11.6 – Taraflar arasında yapılan işbu sözleme Türk Hukukuna tabiidir. Taraflar arasında yaşanacak olan anlaşmazlıklarda İstanbul  mahkemeleri ve icra daireleri tek yetkili kurumlardır. Bu uyuşmazlık durumlarında Sahibindensatılıkarsa.com defterleri ve kayıtları tek ve kesin delil olarak kabul edilecektir. Taraflar elektronik ortamlarda ve web sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlerin çıktısının alınması halinde bu belgelerin delil sayılacağı konusunda mutabıktır. 11.7 – Sözleşme içerisinde koyulan madde başlıkları okumayı kolaylaştırsın ve görsellik oluştursun diye koyulmuştur ve sözleşmenin yorumsal boyutunu etkilemeyecektir. 11.8 – Taraflar arasında yapılan bu sözleşme daha önceden yapılmış olan sözleşmeleri geçersiz kılar ve yeni şartlar ve koşullar ile diğer sözleşmelerin yerine geçer.